Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 34
  Tổng lượt truy cập: 39649

Liên kết Liên kết

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Ban dân y huyện Chợ Gạo được hình thành trong chiến khu từ năm 1960 do đồng chí Nguyễn Văn Trạch (Sáu Trạch, quê ở xã Bình Ninh) làm trưởng ban.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Ban dân y huyện vào tiếp quản cơ sở của chế độ cũ và xây dựng trụ sở làm việc tại ngã ba Hòa Định (nay thuộc khu I, Thị trấn Chợ Gạo), tại đây ban đầu có 1 bệnh xá với quy mô 30 giường bệnh, và với nhân lực 36 người, dưới sự lãnh đạo của đ/c Tư Bồi (tức Ys Nguyễn Minh Quang).

Năm 1981 có sự sáp nhập giữa Y tế với Thể dục thể thao, lúc này đơn vị được đổi tên là Ban Y tế & Thể dục thể thao huyện Chợ Gạo.

Quá trình phát triển, do cơ sở cũ bị quá tải, năm 1983, Ủy ban nhân dân huyện cho xây dựng mới cơ sở làm việc của ngành y tế huyện tại ngã ba Ông Văn (nay thuộc ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền).

Năm 1983 Ban Y tế & Thể dục thể thao được đổi tên thành Phòng Y tế do đồng chí Đỗ Văn Huỳnh làm trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, đồng chí Trần Văn Bé (10 Nam) Làm phó phòng. Các đơn vị trực thuộc Phòng Y tế gồm có Bệnh viện đa khoa Chợ Gạo (do đồng chí Trần Văn Bé làm giám đốc), Đội Vệ sinh Phòng dịch-SR (do đồng chí Trương Văn Đức làm đội trưởng), Đội Sinh đẻ kế hoạch & BVBMTE (do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng làm đội trưởng), cùng với việc hình thành 1 phòng khám đa khoa khu vực (Tân Bình Thạnh) và 19 trạm Y tế xã, thị trấn để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở.

Năm 1990, Trung tâm Y tế huyện được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Phòng Y tế với các đơn vị trực thuộc. Giám đốc Trung tâm Y tế là bác sĩ Đỗ Văn Huỳnh, Phó giám đốc trung tâm y tế là  bác sĩ Văn Đình Ngọ và bác sĩ Võ Văn Nâu (Giám đốc bệnh viện). Trực thuộc Trung tâm Y tế huyện có Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ Bà mẹ-Trẻ em 1 phòng khám đa khoa khu vực được dời về ngã tư Tịnh hà, và 19 trạm Y tế cơ sở.

Năm 1996, bác sĩ Đỗ Văn Huỳnh về hưu. Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế lúc bấy giờ do bác sĩ Văn Đình Ngọ làm giám đốc. Các phó giám đốc gồm bác sĩ Phùng Thiện Hùng, bác sĩ Trần Thanh Thảo và bác sĩ Cao Thị Thu Yến. Năm 1999, bác sĩ Trần Thanh Thảo được điều động về Sở Y tế; bác sĩ Nguyễn Kim Ngôi được bổ sung vào ban giám đốc.

Năm 2005, Phòng Y tế được thành lập với chức năng là một đơn vị quản lý nhà nước thuộc UBND huyện, do bác sĩ Văn Đình Ngọ làm Trưởng phòng và BS Cao Thị Thu Yến giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế.

Năm 2007, Trung tâm Y tế huyện được tách ra thành 2 đơn vị: Bệnh viện đa khoa Chợ Gạo do BS.CKI Cao Thị Thu Yến làm Giám đốc và Trung tâm Y tế dự phòng Chợ Gạo do BS.CKII Nguyễn Kim Ngôi làm Giám đốc.

Năm 2009 theo quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 2/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc hợp nhất Bệnh viện đa khoa Chợ Gạo và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chợ Gạo thành Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, từ tháng 10/2009 đến nay Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo thực hiện 2 chức năng vừa đảm trách hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời quản lý, chỉ đạo các trạm y tế xã thực hiện các chương trình y tế quốc gia và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến xã, ấp.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Cơ cấu, tổ chức: đơn vị có  4 phòng chức năng, 5 khoa lâm sàng, 2 khoa cận lâm sàng, 4 khoa y tế dự phòng, 1 phòng khám đa khoa Tịnh Hà và 19 trạm y tế xã, thị trấn.

Ban giám đốc:

- Giám đốc: BS CKI Nguyễn Văn Bé

- Phó giám đốc: BS CKI Nguyễn Hoàng Ân

- Phó giám đốc: Ths.BS Phạm Thị Kim Thủy

2. Trụ sở:

Địa chỉ: số 1, Quốc lộ 50, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Điện thoại: 02733 835 229 (Bệnh viện) – 02733 650 904 (Dự phòng)

Fax: 0273 3837 603

Email: ttythuyenchogao@yahoo.com

3. Hình ảnh Logo: